Bipolar Bozukluk ve Madde Kullanım Bozukluğu

BİPOLAR BOZUKLUK VE MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU

Bipolar bozukluk (BB) ve Madde kullanım bozukluğu (MKB) arasındaki bağlantıyla ilgili birkaç olasılık vardır (Strakowski ve DelBello)

  1. MKB atak başladıktan sonra ortaya çıkar:

   Örneğin; alkol kullanımı manide %32 artar; depresif durumda %10 artar. 

  1. MKB, BB hastalarının semptomlarını iyileştirmeye yönelik kendi           

kendilerine bir tedavi girişimidir. Madde kullanımı manik-depresif atakları maskeleyebilir. Bu da tedaviyi hatta yatışı geciktirir.

  • Manik hastalar alkol-esrar, depresifler uyarıcı tercih edebilirler
  1. MKB, BB’a yol açar.
  1. Madde kullanımı ve BB’un ortak bir risk faktörü bulunmaktadır

Hangisinin önce başladığı, ya da birlikte bir seyir mi izlediği ya da birbirini tetikleyip tetiklemediği arasında ayrım yapmak çoğu zaman güçtür.

MKB ve BB birlikteliği atakların şiddeti, maddeyi bırakma süresi, tedaviye yanıtı etkileyebilir.

Duygudurm belirtileri madde kullanımın bağlı ortaya çıkıyorsa,  maddenin son kullanımından sonraki 1 ay içinde  duygudurum belirtileri çözülürler.

Altta Bipolar bozukluğu olan hastaların duygudurum belirtileri sonraki 1 aydandan daha uzun surer. Bu da, durumun maddeden kaynaklanmadığını gösterir.

İkisi arasındaki ayrımı yapmak güç olabilir, sürece göre yakın izlem ve tedavi gerektirir. İki durumun da birlikte bulunduğu durumlarda ayrım yapılamayabilir. Her iki duruma yönelik tedavi gerekmektedir.

Tedavide, hastalıkların birbiriyle ilişkisine ve nasıl korunacağına dair farkındalık kazandırmak önceliklidir.