Bipolar Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Bozukluk

Bipolar Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Bozukluk

Bipolar bozuklukta Obsesif-Kompulsif bozukluk görülme sıklığı %10-20 kadardır. Obsesif-Kompulsif bozuklukta Bipolar bozukluk görülme sıklığı da %6-10’dur.

İki durumun birlikteliği bağımsız olmaktan daha çok Bipolar Bozukluğa bağlı obsesif-kompulsif (takıntılı-saplantılı) belirtilerin gelişmesi gibi durmaktadır. Bu yüzden, bipolar bozukluk tedavisine daha iyi yanıt verir.

Önemli noktalar:

  • Daha çok episodic yani dönemsel obsesif kompulsif belirtiler görülür.
  • Depresif epizod sayısı daha fazladır.
  • Antidepresan kullanımı olumsuz etki yapabilir.
  • Dürtüsel, cinsel ve dinsel obsesyonlar daha sık görülür.