Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Madde Kullanım Bozukluğu Birlikteliği

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nda (DEHB), madde kullanım bozukluğu (MKB) eştanı oranı %40-50’dir.

DEHB’de aşağıdaki 3 önemli faktör madde kullanım bozukluğu gelişmesi  

   açısından önemli bir risk faktörüdür.

 • erken dönemde sigaraya başlama
 • ailede madde kötüye kullanım öyküsünün olması
 • çocukluk çağı kötüye kullanım

Önemli noktalar:

 • Çalışmaların çoğunda tedavi edilmeyen DEHB’de erişkin dönemde MKB riski yüksek bulunmuş.
 • Madde kullanım bozukluğu olan ailelerin çocuklarında DEHB daha sık ve tersi de geçerlidir yani DEHB’li çocukların ailelerinde MKB daha sıktır.
 • Tanı konmayan fakat DEHB belirtileri olanlarda madde kullanımı gösterilmiş. Muhtemelen DEHB tanısı atlanmaktadır.
 • Çocuklarda tedavinin adölesan dönemde sigara kullanımını ve MKB’nu azalttığı göserilmiştir.
 • DEHB tedavisi MKB’nu artırmaz.

DEHB’de sık rastlanan aşağıdaki durumlar:

 • Dürtüsellik nedeni ile riskli aktivitelerde bulunma
 • Engellenme toleransının düşük olması
 • Büyüklenme, patronluk taslama
 • Öfke atakları
 • Duygudurum labilitesi

madde kullanımı bozukluğu olan hastalarda da görülebileceği için DEHB tanısı koymak atlanabilir veya güçleşebilir.

Sonuç olarak:

 • DEHB tanısı madde kullanımı için risk faktörü olabilir.
 • DEHB olanlar madde kullanımına daha erken başlayıp bağımlılık daha erken gelişmekte, klinik seyirleri ve tedavi süreçleri daha sıkıntılı geçmektedir.
 • Madde kullanımı bozukluğunda DEHB’si olanlarda iyileşme (madde kullanmama) daha zordur. İyileşme olsa da süresi kısa olabilir.
 • DEHB tanısının atlanmaması önceliklidir. Madde yoksunluğunda da DEHB’ye benzer belirtiler görülebileceği tanı koyarken dikkate alınmalı, tanı koyarken acele edilmemelidir.